Go to English version

Upprop för en skarpare klimatpolitik i Sverige och VärldenParisavtalets 2-gradersmål kommer inte att klaras med de politiska åtaganden som världens länder har gjort. Istället pekar prognosen på 3-4 graders global uppvärmning år 2100 om länderna håller sina Paris-åtaganden. Eller 4-8 grader om åtagandena inte hålls, så att det blir en fördröjd eller utebliven global utsläppsminskning. Två grader är illa nog, det skulle bland annat innebära årliga värmeböljor för mångmiljonstäder som Karachi och Calcutta som skulle göra dem näst intill obeboeliga. Varje grads temperaturökning innebär allt större skador av extrema väderhändelser. Varje grads temperaturökning innebär också ökad ökenutbredning och förstörda odlingsmöjligheter som bidrar till ökade flyktingströmmar och fler väpnade konflikter. Vid gradvis ökande medeltemperatur ökar också risken för plötsliga rubbningar i klimatsystemen med accelererande och ostoppbar växthuseffekt som följd. Att hålla sig under två grader kan vara avgörande för om planeten ska vara beboelig för kommande generationer.

För att ha en chans att klara 2-gradersmålet krävs tuffare och skarpare klimatpolitik! Ledande klimatforskare menar att de rika länderna behöver göra utsläppsminskningar på minst 10 procent varje år med början nu, med sikte på att uppnå 100% fossilfria energisystem år 2035. Då kan de fattigare länderna enligt rättviseprincipen få längre tid på sig, så att de kan bli fossilfria först år 2050.

Sverige och många andra rika länder gör idag alltför långsamma utsläppsminskningar och förlitar sig istället på att ny teknik ska förverkligas i framtiden som kan dra enorma mängder CO2 ur atmosfären, för att sedan lagra den i gamla oljeborrhål i stor skala.

Men det finns ingen lovande teknisk lösning som skulle kunna ge dessa så kallade ”negativa utsläpp” av den storleksordning som krävs. Den teknik som varit mest på tal, BECCS, bygger på att man skulle kunna elda biobränslen och utvinna energi samtidigt som man fångar in koldioxid ur rökgaserna och lagrar den i gamla oljeborrhål. Problemet är att det skulle behövas gigantiska nya anläggningar och enorma transportsystem för biobränslen och flytande koldioxid, detta i större skala än all nuvarande infrastruktur för kol, olja och gas. Dessutom skulle plantager för biobränslen behöva skörda en sammanlagd yta av 2-3 gånger Indiens storlek år efter år under många årtionden, vilket är en orimlighet.

Ingen annan teknisk lösning för negativa utsläpp har heller presenterats som skulle kunna vara rimlig i den skala som krävs.

Den rimliga vägen är istället att ställa om alla fossilberoende sektorer i samhället till helt fossilfria tekniker i en snabbare takt, samt att verka för att de 10% av världsbefolkningen som står för 50% av koldioxidutsläppen snabbt minskar sina utsläpp.

Vi kräver därför att Sverige:
  1. slutar att tillgodoräkna sig obevisade framtida negativa utsläpp i utsläppsmålen
  2. sätter år 2035 som mål för 100% fossilfri ekonomi
  3. genast investerar det som krävs för att nå minst 10% minskade koldioxidutsläpp varje år
  4. använder mer direkta styrmedel (t ex angivna årtal för fossilfrihet i olika sektorer av ekonomin) utöver prismekanismer (t ex höjd koldioxidskatt) för att nå målen
  5. inte prioriterar BNP-tillväxt före klimatmålen, utan istället prioriterar kvalitativa välfärdsmått som t ex Genuine Progress Indicator (GPI) eller Happy Planet Index (HPI)
  6. agerar kraftfullt internationellt för denna typ av skarpare klimatpolitik
  7. verkar för att de 10% av världsbefolkningen som står för 50% av koldioxidutsläppen snabbt minskar sina utsläpp


Fakta från t ex: Klimatforskarna Kevin Anderson och Alice Bows-Larkin, föreläsning feb 2016: https://youtu.be/7wXmpd5pMeE, slides: https://www.gov.im/media/1350732/isle-of-man-tynwald-30-mins-anderson-larkin.pdf
Översikt: https://ecoequality.org/klimat-och-miljo/2-gradersmalet-vad-kravs
Om negativa utsläpp: https://www.youtube.com/watch?v=529Og_YR0IU&list=PLT9wNYihUS0nL_I3BM-hSYrWkPpJ9mGec
Temperature increase reduces global yields of major crops: http://www.pnas.org/content/114/35/9326

Kommentar den 22/4 2018 från Isak Stoddard, medarbetare till Kevin Anderson vid CEMUS/Uppsala Universitet:
-".. har Snabbt läst igenom uppropet och tycker det ser bra ut. Dock viktigt att poängtera att de 10% årliga utsläpsminskningarna är ett absolut minimum och egentligen redan bör ha initierats (under 2017 eller senast januari 2018).. För varje dag/vecka/månad/år som vi fördröjer detta blir utsläppsminskningarna än mer utmanande för att ha en rimlig chans att uppnå 2C åtagandet.. Och det ärheller inte en rättvis fördelning av utsläppsminskningsbördan.. men som vi ser det den enda återstående möjligheten att på allvar kunna säga att vi lever upp till parisavtalets premisser av att bygga på den senaste klimatvetenskapen (CO2-budgetar) och ta hänsyn till rättvisa (till en viss del iaf). Bifogar en presentation som jag höll för ett litet tag sedan för klimat och energi-strateger på sveriges länsstyrelser. Bifogar även en lite kortare variant från en workshop förra veckan (på engelska). Kanske kan komma till användning.. Allt gott, Isak"

Se även Kevin Andersons tal (20 min) vid Klimatriksdagen 2018-05-05, som presentation av motion 224, som han och Isak Stoddard m fl skrivit och som kom med bland de 12 vinnande motionerna på Klimatriksdagen:


Denna version av uppropet, 2018-05-08, är identisk med preliminär version 2018-04-10 förutom att kravlistan fått numrering istället för punkter och att kommentaren från Isak Stoddard lagts till, samt att stycket relaterat till Klimatriksdagen lagts till.

Namn:E-post:

(Du behöver bekräfta via e-post)


Postnummer:Land:Född:2 + 1 =Vill ha nyhetsbrev från uppropet (kan avbrytas när som helst):Åtagande att värva:

Du kan åta dig att värva ett antal undertecknare till uppropet. Du får påminnelse via epost efter ett valfritt antal dagar om åtagandet inte har slutförts. En skarpare klimatpolitik behöver stöd av engagerade medborgare och ett åtagande att värva kan vara en spark i baken att engagera sig och orka kontakta fler.

Du kan inte skicka värvnings-epost direkt via uppropet, det skulle troligen uppfattas som skräp-post av epost-systemen. Värva istället själv på valfritt sätt och be den värvade att ange dig som värvare.

Om åtagandet fullföljs får uppropet en stor växtkraft! Om varje undertecknare värvar två nya så tar det bara 20 sådana led att komma upp i 2 miljoner undertecknare! Blir det 30 led så passerar man 2 miljarder! Fantastisk potential alltså i denna typ av tillväxt, men allt bygger på att var och en är engagerad och envis med att fullfölja.

Åtagandet kan ändras eller avbrytas när som helst, välj 0 för att avbryta.

Antal att värva:

Antal dagar mellan påminnelse:Har blivit värvad av (e-post):

Viktigt att fylla i för att ge värvaren tillgodoräkning!


Dina uppgifter lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och sparas endast för att kunna överlämna namninsamlingen till politiker och för att kunna skicka nyhetsbrev till den som vill ha det. Värvnings-åtagande och önskan om nyhetsbrev kan ändras via egen inloggning. Vill du ändra eller ta bort dina uppgifter helt, kontakta info@ecoequality.org.

Jag samtycker till användningen av mina uppgifter:

Logga in här för se eller ändra åtagande / nyhetsbrev

Uppropet är skapat av EcoEquality.org i samarbete med Föreningen Kultur & Människa i Vännäs som bl a arrangerar Hållbarhetsfestivalen Kullar & Klang. Uppropet kommer också att ha koppling till grundkurser om klimatpolitik och till initiativet Fossilfri Duo som är ett kommande åtagande parvis kompisar emellan att försöka minska sina personliga koldioxidbudgetar.


Fatal error: Call to undefined function pass24() in /home/ecoequal/public_html/upprop/index.php on line 107